PORADNICTWO KARIERY

„Poradnictwo kariery”, „doradztwo zawodowe”, „wirtualne poradnictwo kariery”, „pośrednictwo pracy”, „coaching kariery”, „konsultacje dotyczące kariery”, „mentoring zawodowy”? O jakich praktykach profesjonalnej pomocy mówimy?

Zanim omówię w zarysie specyfikę wyżej wymienionych interwencji poradniczych, kilka słów wspomnę o nowym kontekście działalności poradniczej, czyli o rzeczywistości społecznej po koronawirusie. Ten globalny kryzys zdrowotny (choroba ciała i umysłu?) wiele namieszał zarażając każdy organ naszego istnienia. Wirus ma wpływ na nasze codzienne nawyki, styl życia, sposób wydawania pieniędzy, ale też na światową ekonomię, handel, edukację, prawo itd. Ludzkość jeszcze bardziej podzieliła się, a jednocześnie zbliżyła wokół wspólnego problemu. Jako cywilizacja jesteśmy w sytuacji zmiany we wszystkich obszarach, zmienia się nasz stosunek do pomocy i porad. Niezależnie od kontekstu kulturowego, poglądów, poziomu wykształcenia, posiadanego majątku zaczęliśmy się  zwracać o pomoc, szukać porad ekspertów, przyznawać do niewiedzy. Połączyliśmy siły naszych specjalizacji, zawodów, doświadczenia i kompetencji, aby razem przeciwdziałać skutkom rozmnażającego się wirusa.

Myślę, że usługi związane z poradnictwem (porady medyczne, prawne, wsparcie psychologa, doradcy kariery, interwenta kryzysowego, doradcy od ubezpieczeń, nieruchomości, czy finansów) powinny uczyć się z tego naszego wspólnego doświadczenia – uczyć gotowości do szybkiej reakcji, chęci niesienia tej pomocy i braku oporu przed zwracaniem się o pomoc, kiedy tego naprawdę potrzebujemy, a kiedy dostaniemy ją, to umiejętnie przyjmijmy. W świecie zdominowanym przez jednostki z silnym poczuciem odpowiedzialności za swój los, samodzielne, z  ogólnym nastawieniem: umiesz liczyć, licz na siebie-uruchomiliśmy ogromny potencjał pomocowy. Duże wrażenie zrobiły na mnie akcje na portalach społecznościowych, np. „Grupa Widzialna Ręka” (w dwa miesiące zgromadziła 110,5 tys. członków), „Polonia4Neighbours”, czy uruchomienie wielu nowych infolinii pomocowych.

Wracając do tytułu tego wpisu, to rozdrobnienie usług poradnictwa zawodowego jest odpowiedzią na potrzeby radzących się. Doradcy dopasowują styl swojej pracy do przemian kulturowo-społecznych i mentalności i stylów poznawczych osób, którym dają wsparcie. Tak naprawdę chodzi o jedną praktykę całożyciowego wspierania ludzi w działaniach zawodowych, w planowaniu kariery, wzajemnym uczeniu się i projektowaniu życia. Na całożyciową praktykę poradniczą składają się różne rodzaje pomocy i metody pracy doradcy (jako towarzysza rozmowy, edukatora, konsultanta, coacha, trenera, mentora, pośrednika). Obecnie przeżywamy zapotrzebowanie na wszystkie rodzaje interwencji poradniczych, choć najprawdopodobniej przyszłość będzie związana z wirtualnym poradnictwem kariery, coachingiem kariery i konsultacjami dotyczącymi kariery. Poniżej scharakteryzuję te 7 modeli pomocy w rozwoju kariery:

Doradztwo zawodowe stosuje szereg metod i narzędzi pomagania uczniom, studentom, osobom dorosłym w wyborze szkoły, zawodu, kierunku studiów i szkoleń. Doradca zawodowy informuje o rynku pracy, zawodach, dopasowuje zainteresowania i predyspozycje jednostki do wymogów stanowiska pracy i specyfiki grupy zawodowej. Przeprowadza testy i omawia je szczegółowo z radzącym się. Kiedy będziesz na życiowym rozdrożu podejmie ukierunkowującą rozmową doradczą. Usługi te są świadczone m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy, szkołach, zakładach pracy.

Poradnictwo kariery

to całożyciowy proces, zaplanowana strategia pomagania, jej celem jest najpierw poznanie i zrozumienie siebie, swoich wartości, później odnalezienie się na dynamicznym rynku pracy i podjęcie sensownego zajęcia oraz pogodzenie go z rolami społecznymi. Poradnictwo to przede wszystkim wspólna rozmowa doradcy i radzącego się. Podczas jej trwania oferowana jest realna pomoc w planowaniu kariery, przygotowanie do zmiany jej przebiegu, wzmocnienie nadziei klienta i nauczenie go gotowości do zmian. Tematem rozmów jest ścieżka kariery, a nie tylko zawód i możliwości pracy. Podczas tych spotkań istotna jest więź poradnicza, jaka tworzy się we wspólnym dialogu. Wydobywane są nie tylko kompetencje jednostki, ale jej pozytywne cechy charakteru. Procesowi temu towarzyszy nieustanne uczenie się: o rynku pracy, kontekstach społeczno-kulturowych, trendach w branżach, zdobywanie nowych umiejętności.

Wirtualne poradnictwo kariery to rodzaj pomocy w konstruowaniu życia i kariery,  od kilku lat na dobre zadomawia się w naszym otoczeniu, łączy ono poradnictwo kariery z wykorzystaniem nowych narzędzi cyfrowych i wymogami świata wirtualnego.

Podczas coachingu kariery usłyszysz wiele pytań, które być może sam sobie zadawałeś, zaczynając od najważniejszego: Co tak naprawdę chce robić w życiu? Jak realizować przedsięwzięcia? Tym razem nie pozostaniesz sam, bez odpowiedzi, skazany na popełnianie tych samych błędów. Twoja odpowiedź na kolejne pytania coacha odsłoni realny cel, do którego będziesz chciał wytrwale dążyć. Wybierzesz obszar swojego życia zawodowego wymagający poprawy, zmiany, wzmocnienia, korekty bądź eliminacji. Prowadzone konwersacje zawsze przybliżą Cię do realizacji pomysłów, podzielisz się refleksjami na temat swoich działań, w przestrzeni rozmowy usłyszysz siebie, rozliczyć się z tego, jak w praktyce wykorzystujesz wiedzę i umiejętności. Rozmowy coachingowe nie przekazują nowej wiedzy, ale wykorzystują zgromadzone przez Ciebie zasoby. Relacja w tej metodzie jest krótkoterminowa, sprzyja utrzymaniu samodyscypliny w realizacji wyznaczonego celu.

Pośrednictwo pracy – rodzaj pomocy, który łączy pracodawców z osobami poszukującymi płatnego zajęcia. Od pośrednika uzyskasz informacje o ofertach pracy, aktualnych szkoleniach i zapotrzebowaniu na kompetencje. Taka pomoc jest świadczona przez agencje pośrednictwa pracy, pracy tymczasowej i urzędy pracy.

Konsultacje dotyczące kariery -czyli dostarczanie profesjonalnych porad w zakresie zarządzania karierą, kompleksowej pomocy w planowaniu ścieżki zawodowej, w pisaniu i kompletowaniu dokumentów aplikacyjnych, wybieraniu szkoleń, projektowaniu przyszłości zawodowej. Pracownicy korporacji chętnie zasięgają opinii ekspertów od kariery czyli konsultantów.

Mentoring zawodowy oparty jest na tradycyjnej relacji uczeń – mistrz. Mentor to osoba, która czuwa nad Twoim rozwojem zawodowo-osobistym, jest mistrzem i specjalistą w swojej branży. To człowiek z wieloletnim doświadczeniem, ciągle rozwija się, choć już posiada wybitne osiągnięcia. Powinien posiadać kompetencje zawodowe i osobiste, których sam chcesz się nauczyć, w szczególności młodzi ludzie potrzebują mentora na swojej drodze. Kogoś, kto pomoże rozbudzić w nich nieskończone pragnienie wiedzy, zaprezentuje talent szerszemu gronu, ale też rozwinie kompetencje społeczne i osobiste oraz uświadomi kierunek, w którym chcesz podążać.

Po co poradnictwo, może wystarczy rada przyjaciela, rodzica, czy fachowca w swojej dziedzinie?

 Wyobraź sobie, że jesteś w sytuacji bez wyjścia, instynktownie zwracasz się do kogoś o pomoc. Długo wahasz się, bo nie wypada epatować swoimi problemami, nie chcesz przyznać się do własnej słabości w jakimś obszarze życia, obawiasz się odrzucenia i stracenia szacunku w oczach Innego. Pchany niemocą wybierasz tych, którym ufasz, bo znasz ich wiele lat, a na dodatek mają jakieś doświadczenie życiowe bądź umiejętności, albo wydaje się, że posiadają. Nadzieja nieco przygasa, kiedy nie otrzymujesz żadnej rozsądnej rady, bo ktoś próbował rozwiązać problem, ale narzucił jedynie swoją wizję. Znalazł rozwiązanie, ale na miarę własnego życia, a nie twojego. Po długich rozmowach, z rozczarowaniem stwierdzasz, że jednak ktoś cię totalnie nie rozumie. Dopiero wówczas, w dalszej kolejności szukasz porady specjalisty, osoby bezstronnej, posiadającej przygotowanie i wiedzę, żeby profesjonalnie pomóc i wyprowadzić cię z patowej sytuacji. Sam akt zastanawiania się; szukanie poradników, informacji w wyszukiwarkach internetowych jest już połowicznym rozwiązaniem problemu. To znaczy, że aspirujesz do czegoś, że masz cel, plan, ale jeszcze nie potrafisz go zwerbalizować i wdrożyć. Rad może udzielać każdy, ale profesjonalnej porady tylko osoby specjalnie do tego przygotowane, które posiadają zdolność bezstronnego spojrzenia na sprawę, bez emocji, ale z taktem i wyczuciem. Dlatego są bardziej efektywni niż rodzice czy przyjaciele.

Cele poradnictwa kariery:

-pomaganie ludziom w planowaniu i rozwijaniu ścieżek kariery w taki sposób, aby były zgodne z ich wartościami i celami życiowymi,

-wzmacnianie postaw proaktywnych, troszcząc się o zdolności i umiejętności każdej jednostki, tak je dopasowywać do potrzeb rynków pracy i edukacji, aby radzący się nie utracili sensu wykonywanej pracy,

-wzbudzanie samodzielności u uczniów, studentów, pracowników, po to, aby brali odpowiedzialność za własny rozwój, uczyli się przez całe życie i ciągle na nowo definiowali swoje cele i byli czujni na potrzeby,

– dostarczanie aktualnych informacji na temat realiów rynku pracy, poszczególnych branż, trendów, możliwości przekwalifikowania się, kompetencji przyszłości

– przekazywanie wiedzy o różnicach kulturowych, kontekstach społecznych i ekonomicznych,

-stymulowanie takich umiejętności i postaw, które służą rozwojowi człowieka i społeczeństw,

-rozwijanie umiejętności rozmowy opartej na akceptacji, szacunku i zrozumieniu pomimo różnic,

– doskonalenie umiejętności uczenia się,

– kształtowanie aktywnych obywateli dbających o dobro wspólne

Podstawy prawne, instytucje, sektor prywatny

Pierwszy polski akt prawny dotyczący poradnictwa zawodowego został wydany w roku 1958 w formie zarządzenia Ministra Oświaty, od tamtego momentu poradnictwo zostało ujęte w przepisy prawne. Doradztwo zawodowe podlega Ministerstwom: Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie wiążąca jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – art. 38. W Unii Europejskiej kluczowym programem dla rozwoju poradnictwa zawodowego był projekt Leonardo da Vinci, ustanowiony w 1994. Z usług doradców zawodowych można korzystać w szkołach, w biurach karier uczelni wyższych, urzędach pracy, instytucjach kształcenia, w miejscach pracy, w instytucjach pozarządowych i prywatnych, Ochotniczych Hufcach Pracy. Rozwija się też poradnictwo w organizacjach pozarządowych i sektorze prywatnym, w tym  poradnictwo online.

Kim jest doradca kariery?

Obecnie doświadczamy zmian w rozumieniu roli doradcy kariery w życiu każdego człowieka (przypominam, że ten blog ma służyć wspieraniu tej zmiany). Zgodnie z moim rozumieniem tego zawodu, doradca kariery jest towarzyszem w rozmowie oraz tłumaczem pomiędzy językiem Twoich doświadczeń, językiem lokalnego i globalnego rynku pracy, grupy zawodowej a społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami. Doradca to człowiek, który doda Ci odwagi, abyś był sobą, wiedział do czego dążysz, czego pragniesz, pomoże Ci wyrazić uczucia, obawy i pasje, określić wartości, a dopiero później będzie wspierał w zmianach, dokonaniu wyboru miejsca i stanowiska pracy. Z Ogólnopolskiego Badania Doradców Kariery z 2019 roku (https://perso.in/obdk/) wynika, że ten zawód dopiero buduje swoją markę i przestaje być postrzegany jedynie jako pomoc bezrobotnym czy uczniom i studentom w wyborach edukacyjnych, a obejmuje całożyciowe towarzyszenie ludziom w rozwoju ich kariery. Badacze wymieniają następujące cechy dobrego doradcy: powinien posiadać wiedzę o zawodach, prawie pracy, potrzebnych na rynku kwalifikacjach i kompetencjach.

Filozofia przy sobocie

[…] filozofia (choć rzadko posługuję się filozofią sensu stricto) jest bardzo plastycznym źródłem metafor, które są zaklęte w słowach. Nie trzeba posługiwać się obrazem, dźwiękiem, ruchem, można poszukać skutecznie refleksji „dotykając” jedynie słowem właśnie. Po co ta metafora? Uruchamia drugą półkulę naszego mózgu. Wdraża drugi system Kahnemana zamiast nawykowego chodzenia na skróty w procesach dedukowania i łączenia faktów. Zainteresowanych zapraszam do grupy dyskusyjnej Filozofia przy sobocie na LinkedIn.

książki - prasa - zdjęcia - blog

"Książka to ściana. Chowam się za nią by nikt mnie nie widział i żebym ja także nikogo nie widziała" - Susan Sontag

Puls Lewantu

Twoje źródło wiedzy o Bliskim Wschodzie

utvhome.wordpress.com/

Witamy na portalu najlepszej telewizji studenckiej w Polsce!

WIZJA LOKALNA

kultura, literatura, film, sztuka, malarstwo, podróże, natura, psychologia, filozofia

Pomoc psychologiczna w UK

Polscy psycholodzy w Londynie i UK

Przybytek humanisty

Żadne położenie nie jest tak trudne, by przekreślało każdą możliwość szlachetnego działania.

wduch

Wlodzislaw Duch blog on cognitive science, mind, consciosuness, spirit and all that

PROkultura

Mariusz Wróbel o kulturalnym zarządzaniu

Wiecznie Niezadowolona Kacha

Kino, bez względu na to czy chce być bajką, czy ambicją jest przede wszystkim magią i według tego trzeba je oceniać - Zygmunt Kałużyński

Za Wielkim Murem: Chiny i Azja

Wiadomości i ciekawostki z Chin i nie tylko - polityka, kultura, społeczeństwo i język

Psychoterapia, coaching, szkolenia biznesowe

Gestalt, Psychoterapia Krótkoterminowa, indywidualna i dla par - Warszawa Śródmieście

Recenzjonistka

Recenzujemy książki

Agile Lives

Leszek Łukaszewski

Czwarte Miejsce

blog o książkach, ludziach, miejscach

BIBLIOTEKA COACHA

Wiem - Umiem - Potrafię

Zapisz.blog

Poetów, pisarzy, eseistów i publicystów zainteresowanych publikacją na naszych łamach zapraszamy do przesyłania propozycji tekstów na adres zapisz@zapisz.blog

Praca kultury - "Bractwo Karier" poradnictwo zawodowe-blog doradcy zawodowego dla zwinnych pracowników jutra

W tym blogu chcę upowszechniać wiedzę o poradnictwie kariery na tle zjawisk kulturowych i cywilizacyjnych. Będę podejmować i rozwijać te wątki i aspekty, na które w praktyce poradniczej brakuje czasu. Metaforyczna nazwa adresu strony internetowej „praca kultury” odnosi się do aktywności kultur-tego, co one „robią z nami”, jak wpływają na sposób, w jaki rozumiemy siebie i modele karier. Praca nad zmianą ścieżki zawodowej może zacząć się od uświadomienia sobie kulturowych nawyków, barier i wartości. Utrata pracy, zmiana stanowiska czy proces przekwalifikowania się są naszą wspólną sprawą, powinniśmy o tym więcej rozmawiać i pisać.

%d blogerów lubi to: