O mnie

Nazywam się Urszula Rędziniak, jestem doradcą kariery, oprócz przeprowadzania rozmów doradczych, uczę osoby dorosłe, jak krok po kroku przejść przez proces reorientacji zawodowej. Rozmawiam z poszukującymi zatrudnienia o tym, jak świadomie projektować i rekonstruować ścieżkę kariery na regionalnym oraz globalnym rynku pracy, dzięki rozwijaniu, a także doskonaleniu inteligencji emocjonalnej i kompetencji międzykulturowych.
Interesuję się rynkiem pracy, szczególnie branżami: kreatywną, edukacji, sektorem kultury, nowych technologii i IT, marketingową, nauk o zdrowiu, zawodoznawstwem w globalnej perspektywie, konstruktywistycznymi i narracyjnymi metodami poradnictwa, współczesnymi teoriami poradnictwa, etyką pracy.
Ukończyłam studia podyplomowe z Doradztwa, orientacji zawodowej i coachingu kariery w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jestem absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kiedy byłam studentką, najbardziej fascynowały mnie następujące dziedziny wiedzy: psychologia i socjologia emocji, buddyzm indyjski i buddyjskie techniki medytacyjne, filozofia starożytna-indyjskie i greckie szkoły religijno-filozoficzne, monastycyzm egipski, komunikacja międzykulturowa, współczesne teorie społeczne, teorie cywilizacji w ujęciu porównawczym.
W wolnych chwilach spaceruję, jeżdżę rowerem, zwiedzam, obserwuję, chętnie rozmawiam z ludźmi w otoczeniu natury i dzieł sztuki, czytam książki i piszę blog.

W momencie wejścia w ten zawód dużo uczę się i zapoznaję z ogromem metod, sprawdzonych praktyk i narzędzi poradnictwa. Co zastaję? Różnorodne projekty  i inicjatywy – jedne nastawione na aktywizację zawodową młodych, wchodzących na rynek pracy, niepełnosprawnych w każdym wieku, bezrobotnych, dorosłych w sile wieku (50+), inne – angażują ludzi interesu do zakładania przedsiębiorstw społecznych i reintegracyjnych. Przeważająca większość wciąż mierzy w cele stricte biznesowe i stawia na opłacalność, wydajność i efektywność, pomniejszając wagę czynnika ludzkiego. Obserwuję też małą zmianę w dotychczasowym trendzie ujednolicania poradnictwa, bazującego kiedyś jedynie na teoriach pochodzących z amerykańskiej czy brytyjskiej psychologii i ekonomii. Uwzględnienie różnic kulturowych i dopasowanie narzędzi poradniczych do lokalnych mentalności i obyczajów wydaje się konieczne w początkowym etapie nawiązywania relacji z klientami. Poradnictwo kariery nie jest jedynie profesjonalną pomocą dla człowieka białego, bezrobotnego czy zmieniającego zawód osobnika z klasy średniej, ale dla każdej grupy etnicznej, mniejszości religijnej czy seksualnej.

Wyznaczam punkty przewodnie, będą wytyczały moją praktykę doradczą:

Każda sytuacja doradcza jest dialogiem dwóch osób, które pochodzą z różnych rodzin,  środowisk, grup zawodowych, towarzystw pasjonatów, mają za sobą odmienne doświadczenia i wiedzę z rozmaitych dziedzin, a w życiu realizują różne wartości. Wszystkie relacje poradnicze są międzykulturowe (diversity counselling), nawet te w jednej kulturze.

Kultura reprezentowana przez klienta jest dla mnie najważniejsza, uważnie zapoznaję się z punktem widzenia radzącego i staram dostroić do rozmówcy, abyśmy wspólnie znaleźli konsensus i dostosowali się do wymagań rynku pracy.

To, w jaki sposób rozwiązujemy nasze problemy zależy od kultury. W zglobalizowanym świecie, podczas rozmowy doradczej (i nie tylko) spotykają się przedstawiciele różnych cywilizacji i kultur, np. zachodnioeuropejskiej i chińskiej, arabskiej i japońskiej – w takiej sytuacji konieczne jest porzucenie własnej perspektywy i wyjście poza własne „ja”. Dlatego korzystam z technik i narzędzi poradnictwa humanistycznego zorientowanego na różnice, podejścia konstruktywistycznego i metody edukacyjnej.

Człowiek powinien stwarzać sobie możliwości realizacji marzeń, ważne, aby być otwartym na propozycje innych ludzi i nieprzewidywalne okoliczności. Prowadząc rozmowy pamiętam o publikacji:  Al S. Levin i John D. Krumboltza, Luck is not Accident. Making the Most of Happenstance in Your Life and Career, co zostało przetłumaczone: „Szczęście to nie przypadek. Do odważnych świat należy. Nie bój się działać!”

Obserwuję zapotrzebowanie na dwa rodzaje interwencji poradniczej:

poradnictwo doraźne, nastawione na szybki efekt. Radzący się chcą usłyszeć odpowiedź na pytanie – co robić, żeby otrzymać pensję? Liczą na natychmiastową odpowiedź i poradę, która ma przynieść konkretny wynik, na przykład: korekta CV, ustalenie indywidualnego planu działania, zdobycie umiejętności, uzupełnienie luki kompetencyjnej i podniesienie kwalifikacji.

poradnictwo nastawione na plan długodystansowy, na zmianę mentalną, całożyciowe uczenie się, konstruowanie życia. Radzący się chcą usłyszeć odpowiedź na pytanie – kim być, aby nadać sens życiu i pracy? Są nastawieni na opowieść o życiu, jej rekonstrukcję, która  pomaga urzeczywistnić plany. To strategia precyklera – można ją w skrócie opisać – pomyśl zanim kupisz, wybieraj świadomie, nie wyrzucaj! Przenosząc to na sytuację całożyciowego poradnictwa – pomyśl, zanim zaczniesz się uczyć i szkolić, świadomie wybieraj branże, zawody, nie rezygnuj za szybko z obranej ścieżki kariery, zmieniaj stanowiska i zawody. Rozwijaj się, z rozwagą zdobywaj nowe kompetencje.

Styl pracy

Nie stawiam się w pozycji wszystkowiedzącego eksperta, chcę razem z Tobą rozmawiać, nazywać doświadczenia i aktualizować informacje odnośnie realiów i trendów na rynku pracy, chcę pomagać w uczeniu się przez całe życie, konstruować życie, spajając doświadczenia osobiste, zawodowe i wartości kulturowe.

Dwie koncepcje teoretyczne wydają mi się szczególnie ważne dla zrozumienia siebie, aby później skutecznie radzić sobie z wyzwaniami i problemami zawodowymi:

Teoria kariery opartej na wartościach w ujęciu Duane Browna – podkreśla w niej rolę kultury w dostarczaniu nam wzorców – jak powinniśmy postępować, co jest społecznie akceptowane. Wartości kulturowe wpływają na proces podejmowania decyzji, wybór zawodu, jego zmianę, poczucie satysfakcji i sukcesu. Najważniejsze, żeby utrzymywać zgodność i spójność pomiędzy wartościami życiowymi, zawodowymi i kulturowymi.

Model kariery opartej na nadziei (Hope Centered Career Model) Normana E. Amundsona. Głównym założeniem tego modelu jest konstruowanie życia/kariery klienta w  taki sposób, aby kierować go ku przyszłości. Aby skutecznie działać, musimy wypracować w sobie dyspozycję wyczekiwania, że wydarzy się coś dobrego, spodziewać się, nieustannie podsycać pragnienie osiągnięcia czegoś, o co zabiegamy od dłuższego czasu. Założenia N. E. Amundsona korespondują z tym, co objaśniał ks. J. Tischner: „Kiedy człowiek ma nadzieję, powstaje droga. Kiedy człowiek traci nadzieję, wtedy ziemia pod nogami zamienia mu się w grób”. Rozmawiamy ze sobą nie tylko wtedy, kiedy potrzebujemy coś załatwić, zdobyć wiedzę, ale również po to, aby pokonać beznadzieję, unikać rozpaczy i podtrzymywać nadzieję, kiedy człowieka doświadcza los.

Zawsze lubiłam powiedzenie: „dwa kroki wstecz, jeden do przodu”, bo trafnie opisywało moją praktykę zmagania się z życiem. Koncepcja backswing (wzięcie zamachu do tyłu, aby nabrać rozpędu) powinno otwierać każdy proces doradczy. Zanim podejmiesz się jakiegoś przedsięwzięcia, zanim postawisz ten milowy pierwszy krok, który przybliży Cię do celu, to przez chwilę cofniesz się. Poznając siebie człowiek nabiera rozmachu, aby później z entuzjazmem i zapałem realizować plany.

Filozofia przy sobocie

[…] filozofia (choć rzadko posługuję się filozofią sensu stricto) jest bardzo plastycznym źródłem metafor, które są zaklęte w słowach. Nie trzeba posługiwać się obrazem, dźwiękiem, ruchem, można poszukać skutecznie refleksji „dotykając” jedynie słowem właśnie. Po co ta metafora? Uruchamia drugą półkulę naszego mózgu. Wdraża drugi system Kahnemana zamiast nawykowego chodzenia na skróty w procesach dedukowania i łączenia faktów. Zainteresowanych zapraszam do grupy dyskusyjnej Filozofia przy sobocie na LinkedIn.

książki - prasa - zdjęcia - blog

"Książka to ściana. Chowam się za nią by nikt mnie nie widział i żebym ja także nikogo nie widziała" - Susan Sontag

Puls Lewantu

Twoje źródło wiedzy o Bliskim Wschodzie

utvhome.wordpress.com/

Witamy na portalu najlepszej telewizji studenckiej w Polsce!

WIZJA LOKALNA

kultura, literatura, film, sztuka, malarstwo, podróże, natura, psychologia, filozofia

Pomoc psychologiczna w UK

Polscy psycholodzy w Londynie i UK

Przybytek humanisty

Żadne położenie nie jest tak trudne, by przekreślało każdą możliwość szlachetnego działania.

wduch

Wlodzislaw Duch blog on cognitive science, mind, consciosuness, spirit and all that

PROkultura

Mariusz Wróbel o kulturalnym zarządzaniu

Wiecznie Niezadowolona Kacha

Kino, bez względu na to czy chce być bajką, czy ambicją jest przede wszystkim magią i według tego trzeba je oceniać - Zygmunt Kałużyński

Za Wielkim Murem: Chiny i Azja

Wiadomości i ciekawostki z Chin i nie tylko - polityka, kultura, społeczeństwo i język

Psychoterapia, coaching, szkolenia biznesowe

Gestalt, Psychoterapia Krótkoterminowa, indywidualna i dla par - Warszawa Śródmieście

Recenzjonistka

Recenzujemy książki

Agile Lives

Leszek Łukaszewski

Czwarte Miejsce

blog o książkach, ludziach, miejscach

BIBLIOTEKA COACHA

Wiem - Umiem - Potrafię

Zapisz.blog

Poetów, pisarzy, eseistów i publicystów zainteresowanych publikacją na naszych łamach zapraszamy do przesyłania propozycji tekstów na adres zapisz@zapisz.blog

Praca kultury - "Bractwo Karier" poradnictwo zawodowe-blog doradcy zawodowego dla zwinnych pracowników jutra

W tym blogu chcę upowszechniać wiedzę o poradnictwie kariery na tle zjawisk kulturowych i cywilizacyjnych. Będę podejmować i rozwijać te wątki i aspekty, na które w praktyce poradniczej brakuje czasu. Metaforyczna nazwa adresu strony internetowej „praca kultury” odnosi się do aktywności kultur-tego, co one „robią z nami”, jak wpływają na sposób, w jaki rozumiemy siebie i modele karier. Praca nad zmianą ścieżki zawodowej może zacząć się od uświadomienia sobie kulturowych nawyków, barier i wartości. Utrata pracy, zmiana stanowiska czy proces przekwalifikowania się są naszą wspólną sprawą, powinniśmy o tym więcej rozmawiać i pisać.

%d blogerów lubi to: